Markten

Elektrische nutsbedrijven

Jouw taak is het produceren, transporteren en distribueren van energie naar de gebruikers.
Onze taak is om uw apparatuur te beveiligen om daar te komen.

Productie

De productie van energie heeft ongeacht de herkomst (nucleaire energie, windenergie, waterkracht, zonne-energie of fossiele energie), iets gemeen: ze maakt gebruik van kritische apparatuur om het proces te beheren.

Onze power back-upoplossingen verzekeren deze kritische apparatuur, zoals stuurelektronica in windturbines of regelstaven in nucleaire installaties.
Omdat uw installaties niet mogen stoppen, ontwerpen we perfect betrouwbare oplossingen. Toegang tot uw sites is omwille van veiligheidsredenen vaak niet zo gemakkelijk, daarom reduceren we het benodigde onderhoud tot een minimum.

Transport & distributie

Het transport en de distributie van elektriciteit wordt almaar complexer. Met de nieuwe hernieuwbare energiebronnen is het stabiliseren van het net een echte uitdaging.

Wij bieden oplossingen om de stroomvoorziening van alle apparatuur die u nodig hebt, te verzekeren doorheen uw hele transportinfrastructuur.

Onze klanten zijn zowel TNB’s (transmissienetbeheerders; hoogspanning) als DNB’s (distributienetbeheerders; midden- tot laagspanning).

Raster ondersteuning

Onze multidirectionele omvormers in combinatie met onze monitoringoplossingen en batterijen, helpen bij de netstabilisatie. Hoe? Ten eerste omdat onze modules gecertificeerd zijn voor net-interactief, wat betekent dat ze stroom aan het net kunnen injecteren  indien er onvoldoende energie is. Ten tweede kunnen onze systemen worden samengevoegd in de balanceringsmarkt, gebruikmakend van hun bidirectionele mogelijkheden om deel te nemen aan zowel secundaire als tertiaire reserves, waardoor onevenwichtigheden effectief worden verminderd.

Onze producten zijn gecertificeerd
Certificaten

Gedeelde energie

Een andere manier waarop onze oplossingen de energiebedrijven helpen, is hun vermogen om meerdere bedrijven met elkaar te verbinden om hun lokale en hernieuwbare energiebronnen te delen. Als gevolg hiervan verhogen deze bedrijven hun eigen verbruik van hernieuwbare bronnen, vermijden ze verbruikspieken en ontlasten ze het net.
Alleen of samen met andere bedrijven kunt u uw eigen verbruik van uw hernieuwbare bronnen verhogen en uw verbruikspieken afvlakken om uw energiefactuur aanzienlijk te verlagen.

Off-grid oplossingen

Met onze oplossingen kunnen de eindgebruikers volledig onafhankelijk zijn van het elektriciteitsnet. Het kan een permanente of intermitterende situatie zijn. Als het net niet genoeg energie heeft om al zijn gebruikers te voorzien, stellen onze oplossingen sommigen van hen in staat het gebruik van het net gedurende een bepaalde periode te beperken of te vermijden.

Bijdragen aan netstabiliteit?
Lees ons artikel
We gebruiken cookies om een betere ervaring te bieden. Door de site te blijven gebruiken, accepteert u dit beleid. Meer weten